ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (สำหรับภาคเหนือ)

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคเหนือ
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคเหนือ) ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ สำหรับภาคเหนือ , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสม้คร Online
เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นี้นะครับ

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

การเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop 2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559
"ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1 (ค่าย Workshop2)"
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และรายละเอียดเรื่องการเตรีียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้อย่าลืมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายฯ ด้วยนะครับ [คลิก]
***** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ครับ *****

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****

ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ และการเตรียมตัว (ค่าย Workshop 1)

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ทางโครงการฯ รบกวนเข้ากรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)"
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดกำหนดการ [คลิก]
โดยสามารถเข้ากรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 นี้
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศรายชื่อผลงานที่ทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับรายชื่อผลงานที่ได้ทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 [คลิก]
ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
บกวนผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการ
และการเตรียมตัวเข้าร่วมงานได้ที่นี่ครับ [คลิก]
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***