เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ของ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)"

เปิดระบบลงทะเบียน Online แล้วนะครับ สำหรับ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)"
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ คุณสมบัติผู้สมัคร  การสมัครเข้าร่วมโครงการ
กำหนดการค่ายฯ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสม้คร Online
เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นี้นะครับ

เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ของ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016"

ประกาศ ประกาศ !!! เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์
ของ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016"
น้องๆ เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับ
คลิกที่รูปด้านล่างนี้ได้เลยครับ
แล้วอย่าลืมเตรียมข้อมูลและอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการลงทะเบียนนะครับ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ื - 10 พฤศจิกายน 2558 นี้นะครับ

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016"

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016"
เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง
ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ และรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : NSC Thailand
*** หมายเหตุ : ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกใบสมัคร
ในเดือนตุลาคม 2558 ติดตามการประกาศอีกครั้งนะครับ***

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016"

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook : YSC Thailand

*** หมายเหตุ : ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกใบสมัครในเดือนตุลาคม 2558 นะครับ ***

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)

ประกาศแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]

 **** แล้วพบกันที่ค่ายนะคะ ^___^ ****