ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****

ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ และการเตรียมตัว (ค่าย Workshop 1)

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ทางโครงการฯ รบกวนเข้ากรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)"
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดกำหนดการ [คลิก]
โดยสามารถเข้ากรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 นี้
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศรายชื่อผลงานที่ทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับรายชื่อผลงานที่ได้ทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 [คลิก]
ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
บกวนผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการ
และการเตรียมตัวเข้าร่วมงานได้ที่นี่ครับ [คลิก]
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558

ยินดีด้วยอีกครั้ง กับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
และรบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานเข้ากรอกแบบฟอร์มยืนยัน
การเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 ได้ที่ [คลิก]
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันจัทร์ที่ 4 เม.ย. 2559 นี้ นะครับ
กรณีสละสิทธิ์ ให้ทำการเข้าไปกรอกแบบตอบรับข้างต้นเพื่อทำการยืนยันการสละสิทธิ์ด้วยครับ
สำหรับทีมสำรอง ให้ทำการยืนยันการเข้าร่วมเข้ามาก่อนได้เลยครับ หากต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
ผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ โครงการ/โครงงาน สามารถเข้าดูรายละเอียด
และข้อกำหนดของโครงการได้ที่ [คลิก] กำหนดการของโครงการ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับการประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
โดยในรุ่นนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 33 ผลงาน
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
โดยเข้าร่วม ปฐมนิเทศเยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

โดยจะให้ทำการแจ้งยืนยันผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นี้
รบกวนติดตามการประกาศที่หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ
*** ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานครับ ***