ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา โครงการ YSC 2016 ของภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน (มทส.)

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 18 (YSC 2016)
ที่ผ่านการพิจารณาของ ภาคกลาง | ภาคอีสาน (มทส.) | ภาคใต้
หรือสามารถโหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
จะจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
*** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานนะครับ ***

ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 18 (YSC 2016) ที่ผ่านการพิจารณา
โดยสามารถดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
จะจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากมีจำนวนข้อเสนอโครงงานที่สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลของภาคกลาง ภาคใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ออกไปเป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2558 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*** ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาครับ ^__^ ***

เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ของ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016"

ประกาศ ประกาศ !!! เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์
ของ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016"
น้องๆ เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับ
คลิกที่รูปด้านล่างนี้ได้เลยครับ
แล้วอย่าลืมเตรียมข้อมูลและอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการลงทะเบียนนะครับ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ื - 26 พฤศจิกายน 2558 นี้นะครับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว" (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)

ประกาศแล้วนะครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว" (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
และรบกวนเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันในค่ายฯ นะครับ ^__^

เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงากร YSC และ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เข้าร่วม "โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย"

เนคเทค/สวทช. และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จัดให้มี "โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย" มอบชุดเลนส์มิวอาย ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)"
และโรงเรียนใน "โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์" พร้อมทั้งการประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย
หัวข้อ "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ"
ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
ทั้งนี้โรงเรียนที่มีสิทธ์ในการรับมอบชุดเลนส์มิวอาย สนใจสามารถลงทะเบียน ใบสมัครออนไลน์
หรือ Download แบบฟอร์มขอรับชุดเลนส์มิวอาย ได้ที่ [คลิก] โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เงื่อนไข: โรงเรียนที่รับมอบชุดเลนส์มิวอาย ต้องส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ
รับสมัครจำนวนจำกัด รีบสมัครกันนะคะ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558