ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อ (ภาคเหนือ)

และแล้วก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
กับเทคโนโลยี NETPIE และการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT (Internet of Things)
กับการจัดอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคเหนือ)
โดยในภูมิภาคนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลัก
ของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อสู่ผู้ใช้งานได้จริง จำนวน 3 ผลงาน
สามารถเข้าชมภาพของผู้พัฒนาผลงานและข้อมูลได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันใหม่กับการจัดอบรมที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาคเหนือ

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาพเหนือ
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับ
รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าการอบรมได้ที่
ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ แล้วพบกันในวันจัดอบรมนะครับ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (สำหรับภาคเหนือ)

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคเหนือ
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคเหนือ) ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ สำหรับภาคเหนือ , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสม้คร Online
เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นี้นะครับ

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

การเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop 2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559
"ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1 (ค่าย Workshop2)"
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และรายละเอียดเรื่องการเตรีียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้อย่าลืมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายฯ ด้วยนะครับ [คลิก]
***** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ครับ *****

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****