ประกาศผลการแข่งขันของโครงการ NSC 2012 YSC 2012 และ YECC 2012

สำหรับผลการแข่งขันของโครงการต่างๆ ภายใต้การจัดงาน
มหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สามารถเข้าดูรายละเอียดของของผลการแข่งขันได้ที่
NSC 2012 [คลิก]  YSC 2012 [คลิก]   YECC 2012 [คลิก]
และสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล อย่าลืมส่งเอกสารสำหรับการรับเงินรางวัลนะครับ
ส่งเร็วและถูกต้องครบถ้วน ก็ได้รับเงินรางวัลเร็วนะครับ แต่หากไม่ทราบว่าต้องส่งอะไรอย่างไรบ้าง
รบกวนเข้าดูได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ การรับเงินรางวัลของแต่ละโครงการนะครับ
*****  ยินดีด้วยกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้ัรับรางวัลนะครับ *****

ผลการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12: NLC2012

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC 2012
ของทั้ง 3 ประเภทการแข่งขันแล้วครับ ซึ่งทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
โดยทุกท่านสามารถดูผลการแข่งขันได้ที่ [ผลการแข่งขัน] และสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้
รบกวนดำเนินการเกี่ยวกับรับเงินรางวัลดังนี้ [การรับเงินรางวัล] ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามที่แจ้งภายในวันที่ 6 เมษายน 2555
หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทีมงานขอดำเนินการเรื่องเงินรางวัลของท่านภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ครับ
ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ และยินดีกับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆ ที่ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันด้วยครับ
**** ส่งเอกสารมาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มาเร็ว ก็ได้รับเงินรางวัลเร็วครับ ****

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (EYH 2012)

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครโครงการขยายขอบข่ายความรู้ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4
(Expanding Your Horizons Thailand 2012: EYH 2012)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน กทม.
ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 โดยสามารถสมัครได้ที่ [ใบสมัคร Online]
และแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง/อาจารย์ที่ปรึกษา [Download แบบฟอร์ม]
จากนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.nectec.or.th/eyhthailand
ในวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. คะ

การเตรียมตัวสำหรับลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับเข้างานมหกรรม ICT 2012

เนื่องจากในการจัดงานมหกรรมฯ ปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบตรวจสอบการนำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ประกอบการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน ที่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว
และประหยัดเวลาในการลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เข้าแสดงผลงาน
แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้น โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [Download] แล้วนำแบบฟอร์มนี้
มาแสดงเพื่อลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนอุปกรณ์หน้างาน โดยเริ่มรับลงทะเบียนในวันที่ 19 มี.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
***** อย่าลืมนะครับ!! เพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านเอง อย่าลืมมาโหลดแบบฟอร์มไปกรอกกันนะครับ *****

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11