การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) โครงการ NSC 2012 สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง

การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)
ของ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]

โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” (Young Technopreneur)

ข่าวสารจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” (Young Technopreneur)

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่สนใจในสาขาซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาเทคโนโลยีต่างๆ (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ ดูรายละเีอียดได้ที่ โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T”

ประกาศปิดให้บริการเว็บไซต์ www.fic.nectec.or.th

เนื่องด้วยเนคเทค ได้กำหนดดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลของสำนักงานใหม่
ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งและยกย้ายสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายหลักทั้งหมดจากห้องเดิม
และจะส่งผลให้บริการระบบ IT และการใช้งานทุกระบบ IT ภายในเนคเทคทั้งหมด
จึงขอแจ้งปิดบริการระบบ IT ของเว็บไซต์ FICS ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555 เวลา 18.00 น.
จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.00 น. ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

แบบประเมินกิจกรรม Semantic#3

ในการนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 3"
(Semantic based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สวทช.

และเพื่อเป็นแนวทาง ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

รบกวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรอกแบบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม
[โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้]


**** ขอขอบพระคุณครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้รับการดูแลท่านในโอกาสต่อไป ****

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบที่สอง NLC12

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อของผู้ที่ทำคะแนนจากรอบแรกและผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
ของการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC2012
โดยผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบที่สองได้ที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสอง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านทราบอีกครั้ง
สำหรับการเข้าทำการยืนยันเข้าร่วมรอบที่สอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของการแข่งขันครับ
http://nlc12.opentle.org/ ว่าจะสามารถเข้าทำการยืนยันได้เมื่อไหร่ อย่างไร
ติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์หลักของการแข่งขันหรือ
http://www.facebook.com/groups/nectecnlc/ ครับ

**** ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านครับ****