แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 นี้ สามารถ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
และรายละเอียดโครงการได้ที่
  เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) มาในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อสำหรับผู้สมัครที่ได้ทำการยืนยันเข้าร่วมการอบรม
Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้จะทำการ Update อีกครั้งหลังสิ้นสุดเวลาการเข้ายืนยันผ่านระบบค่ะ

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ประกาศแจ้งความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครเข้าร่วมการอบรม
Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ขณะนี้ เนคเทคได้ทำการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมจากเดิมไปเป็นวันที่
25-27 มกราคม 2555 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าทำการยืนยันการเข้าร่วมอบรมได้ที่
[ยืนยันการอบรม] โดยขยายเวลาการยืนยันไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 นี้
อย่าลืมเข้ามาทำการยืนยันกันนะคะ

ประกาศเกี่ยวกับการรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

สำหรับโครงการ NSC 2012 ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน
ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันตก สามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวการรับทุนได้ที่
เมนู รายงาน>การรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภูมิภาคที่โครงการท่านสังกัด

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อมูลสำคัญสำหรับเรียนแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันโครงการ NSC 2012
ในเขตภูมิภาคภาคกลางที่ได้รับทุนสนับสนุนทราบ โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ที่ทางศูนย์ภูิมิภาคภาคกลางได้ที่
NSC14>รายงานผล>ประกาศโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ