กำหนดการใหม่โครงการ NSC 2012

ประกาศกำหนดการใหม่โครงการ NSC 2012 แล้วนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการใหม่ได้ที่
NSC14>ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน>กำหนดการ
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ

กำหนดการใหม่โครงการ YSC 2012

ประกาศกำหนดการใหม่โครงการ YSC 2012 แล้วนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการใหม่ได้ที่
YSC14>ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน>กำหนดการ
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํYSCThailand” ครับ

ประกาศกำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
ในแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้กำหนดไว้ดังนี้ครับ
*****************************
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17-19 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554
****************************
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ประสานงานในภูมิภาคที่สังกัด เพื่อยืนยันเรื่องวัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2012

โครงการ NSC 2012 ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาโครงการ
โดยผู้ที่ได้การพิจารณาให้สมควรได้รับทุนสนับสนุนสามารถเข้าดูกำหนดการของศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ได้ที่ [กำหนดการพิธีมอบทุน] ทั้งนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบผล และความเห็นของคณะกรรมการ
จากในระบบ GENA ได้แล้วนะครับ ที่

สำหรับผู้ได้รับทุน สามารถพิมพ์เอกสารสัญญาการรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันครับ

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย"
(Semantic-based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลการจัดอบรม สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ [ใบสมัคร Online]