ประกาศผลรายชื่อโครงงาน YSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงงานแล้วครับ
สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงงาน YSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ

ประกาศผลรายชื่อโครงการ NSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงการแล้วครับ
สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงการ NSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ

ขอเลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน

ตามที่ทางโครงการ YSC 2012 ได้กำหนดจะประกาศผลข้อเสนอโครงงงาน
ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน จากเดิมคือในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจ
ส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางโครงการ YSC 2012
จึงขอเลื่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของโครงการฯ
ออกไปเป็นวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขยายเวลาเพิ่มแล้วครับ สำหรับการสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ YSC 14

ตามที่โครงการ YSC 14 ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554
เป็นวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค นั้น
เนื่องจากในปีนี้ ได้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ
ทางโครงการ YSC 14 จึงพิจารณาเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

ขยายเวลาเพิ่มแล้วครับ สำหรับการสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ NSC 14

เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ NSC 14 เพิ่มอีกครับ
โดยโครงการได้ทำการขยายเวลาในการรับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้กับผู้สมัครบางท่านที่ยังกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้มีวลาอีกนิดสำหรับดำเนินการ
ตามกระบวนการของการรับสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะขยายเวลาการรับสมัครและรับเอกสาร
ข้อเสนอโครงการไปถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ศกนี้ ภายในเวลา 21.00 น. ครับ