เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร]
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถอ่านได้ที่นี่ [เอกสารประจำหลักสูตร]

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน YSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาให้ผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานครับ

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการครับ

เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 : YSC 2011"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook group : YSC Thailand

เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011"
โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook group : NSC Thailand