ด่วน! โอกาสทอง สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NSC 14

  เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 54 เป็นวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ NSC
ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค และในปีนี้ ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย
ผู้เข้าแข่งขันบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนแลัวแต่ยังกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
หรือ ไม่ได้อัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการด้วย ทางโครงการ NSC จึงขอความร่วมมือผู้เข้าแข่งขัน
โปรดดำเนินการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 54 ด้วย
โดยระบบลงทะเบียนจะปิดในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 26 ส.ค. 54 รีบๆ กันหน่อยนะครับ

โครงการ YSC 2012 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ

โดยจะปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ YSC 2012 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้
รีบส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่นได้ที่
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
(ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

โครงการ NSC 2012 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ

โดยจะปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ NSC 2012 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้ (กำหนการเดิม)
รีบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์    เพื่ออัพโหลดข้อเสนอโครงการ
และส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ
ในภูมิภาคที่สังกัดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012

 เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook group : YSC Thailand

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14: NSC 2012

 เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
ซึ่งในครั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ GENA ครับ

โดยจะทำการเปิดระบบให้สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปครับ
ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook group : NSC Thailand