เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครอบรม Adempiere Open Source ERP

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU INOVA) และ ADempiere ASIA
ร่วมกันจัดโครงการอบรม Adempiere Open Source ERP  ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต
โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ,25-28 พฤศจิกายน 2553
สำรองที่นั่งด่วน!  ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร]
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถอ่านได้ที่นี่ [เอกสารประจำหลักสูตร]

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน YSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาให้ผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานครับ

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการครับ

เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 : YSC 2011"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook group : YSC Thailand