เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011"
โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook group : NSC Thailand

ขอเชิญเข้าร่วม THAI SPEECH Community #3

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ
นักพัฒนาระบบ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มนักวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย ครั้งที่ 3 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดอย่างไรภายใน 1 วัน ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในงานจะประกอบด้วย

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (YSC 2010) รอบชิงชนะเลิศ

 ในที่สุดเราก็หาผู้ที่มีความสามารถ มาพิชิตรางวัลอันทรงเกียรติได้แล้วครับ
สำหรับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (YSC 2010)
หลังจากที่ทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 จนกระทั่งแข่งขันรอบชิงชนะเ้ลิศ 11-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลรางวัลได้ที่ [คลิก] พร้อมกันนี้ ศูนย์ฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล
ทราบถึงการรับเงินรางวัลไว้ยังหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ [คลิก]
แล้วอย่าลืมรีบส่งเอกสารเข้ามารับเงินรางวัลนะครับ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

ประกาศผลการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010) รอบชิงชนะเลิศ

 ในที่สุดเราก็หาผู้ที่มีความสามารถ มาพิชิตรางวัลอันทรงเกียรติได้แล้วครับ
สำหรับการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010)
หลังจากที่ทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 จนกระทั่งแข่งขันรอบชิงชนะเ้ลิศ 11-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลรางวัลได้ที่ [คลิก] พร้อมกันนี้ ศูนย์ฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล
ทราบถึงการรับเงินรางวัลไว้ยังหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ [คลิก]
แล้วอย่าลืมรีบส่งเอกสารเข้ามารับเงินรางวัลนะครับ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

ได้ผู้ชนะเลิศแล้วคะ สำหรับการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9

ในที่สุดการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 ก็ได้สิ้นสุดลง พร้อมกับได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน
โดยในครั้งนี้ ทีมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แสดงทักษะ ฝีมือ และความสามารถในการแข่งขันจนสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันจากทีมอื่นๆ ไปได้

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ Report>ผลการแข่งขัน
และเข้าดูผลคะแนนได้ที่ Report>ผลคะแนน
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วยคะ