ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยในปีนี้ทางโครงการได้แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
สามารถเข้าดูรายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 รอบได้ที่นี่ [คลิก]
และทางโครงการฯ จะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมการพ่มเพาะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่ นะครับ

ผลการแข่งขัน/ประกวด ของกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: IT 2017


ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนคนเก่งของแต่ละเวทีการแข่งขัน/ประกวด
สำหรับการจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ซึ่งได้มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดของผลการแข่งขัน/ประกวดได้ที่นี่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับรางวัลนะครับ

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน

ขณะนี้ คณะทำงาน IT 2017 ได้ดำเนินการเปิดระบบลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน และได้ทำการส่งเมลแจ้งแก่ผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ของทุกโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันดำเนินการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ิอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำเข้าในสานที่จัดงาน
สำหรับจัดแสดงผลงานต่อคณะกรรมการและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน
ดังนั้น รบกวนตรวจสอบอีเมล์ของท่านและดำเนินการตามข้อความที่ได้รับจากเมล์
ตั้งแต่วันนี้ (6 มีนาคม 2560) ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้นะครับ
สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2324-2329
ในวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ ครับ

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YECCC 2017

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยค่ะ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนิสิต นักศึกษา และ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนักเรียน
พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ตามกำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งค่ะ
***แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะคะ***

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ NSC 2017

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ตาม
กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะครับ ***