ประกาศรายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วม และการเตรียมตัว ค่ายอบรมฯ Workshop 1

 

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ทำการยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน " [คลิก]
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ให้ทุกๆ ผลงาน เตรียมข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานมาในวันเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย
สามารถดูรายละเอียดรูปแบบของข้อเสนอได้ที่นี่ ข้อ 3 ในหน้า "ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการ"
โดยเตรียมมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกได้ที่นี่ [คลิก]
และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 นี้
โดยทุกทีมให้ทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายในเวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นี้ครับ แล้วพบกัน

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยในปีนี้ทางโครงการได้แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
สามารถเข้าดูรายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 รอบได้ที่นี่ [คลิก]
และทางโครงการฯ จะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมการพ่มเพาะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่ นะครับ

ผลการแข่งขัน/ประกวด ของกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: IT 2017


ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนคนเก่งของแต่ละเวทีการแข่งขัน/ประกวด
สำหรับการจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ซึ่งได้มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดของผลการแข่งขัน/ประกวดได้ที่นี่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับรางวัลนะครับ

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน

ขณะนี้ คณะทำงาน IT 2017 ได้ดำเนินการเปิดระบบลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน และได้ทำการส่งเมลแจ้งแก่ผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ของทุกโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันดำเนินการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ิอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำเข้าในสานที่จัดงาน
สำหรับจัดแสดงผลงานต่อคณะกรรมการและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน
ดังนั้น รบกวนตรวจสอบอีเมล์ของท่านและดำเนินการตามข้อความที่ได้รับจากเมล์
ตั้งแต่วันนี้ (6 มีนาคม 2560) ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้นะครับ
สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2324-2329
ในวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ ครับ