กำหนดการของการจัดการแข่งขัน

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครข้อเสนอโครงการ  มิถุนายน –  7 สิงหาคม 2552

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา  7 กันยายน 2552

ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์  กันยายน - ธันวาคม 2552

ทำสัญญาและพิธีมอบทุน  ตุลาคม 2552

กำหนดส่งมอบผลงาน  4 มกราคม 2553

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  มกราคม 2553

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  กุมภาพันธ์ 2553