กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ NSC 2010

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
12 (NSC 2010)
วันที่
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น
3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 16.00 น.                    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 16.00-20.00 น.           ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
เวลา 18.00-20.00 น.           ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งโปรแกรมที่นำมาติดตั้งให้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 09.00-09.30 น.           ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.30-10.00 น.           เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.30-12.00 น.           พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
เวลา 10.00-19.00 น.           เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2010 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 08.30-09.00 น.           ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.           ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2010
เวลา 09.00-10.00 น.           ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.           คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.           คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 17.00-18.00 น.           คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 09.00-09.30 น.           ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.30-10.00 น.           เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-15.00 น.           แสดงผลงาน NSC 2010
เวลา 15.00-17.00 น.           การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                       พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9


หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม