กำหนดการรับสมัคร

     • ส่งข้อเสนอโครงการ มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2553
     • ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา 20 กันยายน 2553
     • ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ กันยายน - ธันวาคม 2553
     • ทำสัญญาและพิธีมอบทุน ตุลาคม 2553
     • กำหนดส่งมอบผลงาน 4 มกราคม 2554
     • ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 24 มกราคม 2554
     • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2554