NSC14

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อมูลสำคัญสำหรับเรียนแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันโครงการ NSC 2012
ในเขตภูมิภาคภาคกลางที่ได้รับทุนสนับสนุนทราบ โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ที่ทางศูนย์ภูิมิภาคภาคกลางได้ที่
NSC14>รายงานผล>ประกาศโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ

กำหนดการใหม่โครงการ NSC 2012

ประกาศกำหนดการใหม่โครงการ NSC 2012 แล้วนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการใหม่ได้ที่
NSC14>ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน>กำหนดการ
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2012

โครงการ NSC 2012 ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาโครงการ
โดยผู้ที่ได้การพิจารณาให้สมควรได้รับทุนสนับสนุนสามารถเข้าดูกำหนดการของศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ได้ที่ [กำหนดการพิธีมอบทุน] ทั้งนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบผล และความเห็นของคณะกรรมการ
จากในระบบ GENA ได้แล้วนะครับ ที่

สำหรับผู้ได้รับทุน สามารถพิมพ์เอกสารสัญญาการรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันครับ

ประกาศผลรายชื่อโครงการ NSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงการแล้วครับ
สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงการ NSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ

ขยายเวลาเพิ่มแล้วครับ สำหรับการสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ NSC 14

เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ NSC 14 เพิ่มอีกครับ
โดยโครงการได้ทำการขยายเวลาในการรับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้กับผู้สมัครบางท่านที่ยังกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้มีวลาอีกนิดสำหรับดำเนินการ
ตามกระบวนการของการรับสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะขยายเวลาการรับสมัครและรับเอกสาร
ข้อเสนอโครงการไปถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ศกนี้ ภายในเวลา 21.00 น. ครับ