กำหนดการ

ส่งข้อเสนอโครงการ
20 กรกฎาคม -26 สิงหาคม 2554
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา23 กันยายน 2554
ระยะเวลาพัฒนาผลงานกันยายน - ธันวาคม 2554
พิธีมอบทุนตุลาคม 2554 (สำหรับการรับทุนสนุนของภาคกลาง คลิกที่นี่)
กำหนดส่งมอบผลงาน
25 มกราคม 2555 สำหรับภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และใต้ 
 7 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับภาคกลางและตะวันตก 
กำหนดการตรวจผลงาน1 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 2 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 9 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 17 กุมภาพันธ์ 2555 ภาตตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 26 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประกาศผลโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
29 กุมภาพันธ์ 2555 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
20 - 22 มีนาคม  2555 
รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ23 มีนาคม 2555