ประกาศผลโครงการ NSC 2012 ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน

ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ NSC 2012

และมีผู้ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

            ภาคเหนือ
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             ภาคใต้
             ภาคตะวันออก
             ภาคตะวันตก
             ภาคกลาง

ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์