โครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง จากทุกศูนย์ภูมิภาค

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง
         

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออก
        

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ
        

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้
        

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันตก
        

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของขณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด