NSC15

ประกาศเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2013

ประกาศเกี่ยวกับการเตรียมตัวและดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)
ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ
เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

มาแล้วครับ ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 : NSC 2013"
ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่าน
ว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนหรือไม่ ได้ที่ [โครงการที่ผ่านการพิจารณารอบสอง]
และตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ที่
[โครงการที่่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ] หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทค
และศูนย์ประสานงานของแต่ละภูมิภาคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงได้ทาง Facebook : NSCThailand

***** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการด้วยครับ *****

กำหนดอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ GENA การนำเสนอผลงานและตรวจรับผลงาน

กำหนดอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ GENA
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2556

กำหนดการการแข่งขันโครงการ NSC 2013 สำหรับการนำเสนอและตรวจรับผลงาน
ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 16 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออก ม.บูรพา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2556
ภาคกลาง SIIT ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 22 ม.ค. 2556
ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา วันพุธที่ 23 ม.ค. 2556
ภาคตะวันตก ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2556

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2556

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ NSC 2013

ล่าสุดสำหรับไฟล์ Poster Template (3 ม.ค. 2556)
รบกวน Download ไปใช้งานกันใหม่นะครับ  [คลิก]

ในการจัดทำโปสเตอร์ ศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางสำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ดังนี้ครับ
ด้านบนของโปสเตอร์กำหนดให้ใส่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนา 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ ในส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม

รางวัลพิเศษ Microsoft Openness & Innovation Award

ด้วยความร่วมมือระหว่าง NSC 2013 กับ Microsoft ในปีนี้ จึงจัดให้มีรางวัลพิเศษ
Microsoft Openness & Innovation Award โดยทุกทีมในทุกสาขาของการแข่งขัน NSC 2013
ที่มี Windows 8 Store Application (ไม่รวม Windows Desktop Application) หรือ
Windows Azure เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จะได้รับการพิจารณาเพื่อมอบรางวัลพิเศษ
ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักเพื่อเยี่ยมชม Microsoft Technology Center: Singapore
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รางวัล
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Microsoft Technology Center: Singapore ได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ โครงการ NSC 2013 และ Microsoft จะจัดให้มีการอบรมการพัฒนา Windows 8
Applications ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555