NSC15

ประกาศแล้วครับ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2013

เป็นที่แน่นอนแล้วครับ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2013
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการในแต่ละศูนย์ภูมิภาคได้ที่
กำหนดการพิธีมอบทุน โดยโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานของโครงการที่ท่านสังกัด
***** แล้วพบกันในวันจัดพิธีมอบทุนนะครับ *****

ประกาศผลรายชื่อโครงการ NSC 2013 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงการแล้วครับ
สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 : NSC 2013"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงการ NSC 2013 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไป
ทางเว็บไซต์หลักของโครงการหรือ Facebook ของโครงการครับ
 *** ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ ***

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ NSC 2013

  เนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)
เป็นจำนวนมาก และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้กรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียน GENA อย่างสมบูรณ์
ทางโครงการ NSC 2013 จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันพุธที่ 5 กันยายน 2555
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนในระบบ GENA เพื่อรับรหัสโครงการ
2. อัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการในระบบ GENA ให้ครบถ้วน
3. ส่งข้อเสนอโครงการที่เป็นรูปเล่มไปยัง ศูนย์ประสานงานในภูมิภาคที่ท่านสังกัด
เพื่อลดภาระและปัญหาที่อาจจะเกิดกับ server ในช่วงวันปิดรับสมัคร จึงขอแนะนำให้ดำเนินการ
ลงทะเบียนให้เรียบร้อยทันทีเมื่อท่านเตรียมข้อมูลสมบูรณ์แล้วแต่เนิ่นๆ

สำหรับการประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการ
ทางโครงการ NSC 2013 จะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
โดยสามารถติดตามการประกาศผลได้ทางเว็บไซต์หลัก และ Facebook ของโครงการครับ

เยาวชนจากโครงการ NSC2012 คว้าชัยชนะจากเวทีการแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC2012)

ที่สามารถคว้าชัยชนะจากเวทีการแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7"

 

   

   

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานประกาศผล "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานของเยาวชน NSC2012 ในชื่อผลงานระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย สัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต ของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิรจรัส นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ และ นายธันวา พัฒนพณิชกุล จากมหาวิทย่าลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ซึ่งน้องๆ จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000.- บาท

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: NSC 2013

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15"
เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง
ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ และรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น


ซึ่งในครั้งนี้จะทำการเปิดระบบสมัครออนไลน์ GENA ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นไปครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : NSC Thailand