กำหนดการรับสมัคร

ส่งข้อเสนอโครงการกรกฎาคม - 5 กันยายน 2555
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา27 กันยายน 2555 
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์กันยายน - ธันวาคม 2555
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนตุลาคม 2555
กำหนดส่งมอบผลงาน7 มกราคม 2556
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ28 มกราคม 2556
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ12 - 14 กุมภาพันธ์ 2556
การพัฒนาผลงานต่อยอดมีนาคม - กันยายน 2556

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยศูนย์ฯ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า