โครงการ NSC 2013 ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง จากทุกศูนย์ภูมิภาค

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง
    

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออก
       

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ
    
  

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้
    
  

  โครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันตก
    

  ประเภท BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest