NSC16

NSC16

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2014

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่ผ่านการพิจารณา
โดยสามารถดูรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ต้นเดือนมกราคม 2557 โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน
ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557
หรือวันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด
ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรกครับ
*** ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการพิจารณาครับ ^^ ***

ประกาศเรื่องการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน

การส่งข้อเสนอโครงการ NSC 2014
1. ผู้ส่งข้อเสนอโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ “GENA”
และอัพโหลดข้อเสนอโครงการที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA
2. ส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด
ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  - ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
- ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศเรื่องรางวัลพิเศษของการแข่งขันโครงการ NSC 2014

การแข่งขันโครงการ NSC 2014 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรางวัลพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก 2 รางวัล
จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ
ทีมผู้ชนะ (นักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) จะได้รับแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก
ไปเยี่ยมชม Microsoft Technology Center (MTC) ณ ประเทศ Singapore
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เมนู หัวข้อการแข่งขัน ในหัวข้อหมายเหตุ ข้อที่ 6 ครับ เป็นอีกรางวัลที่น่าสนใจมากทีเดียว
ดังนั้น หากยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตอนนี้ยังพอมีเวลาครับ สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ

ประกาศด่วน ! ตอนนี้ได้ขยายเวลาในการรับสมัคร NSC 2014 แล้วครับ

ประกาศด่วนครับ ! ตอนนี้ได้ทำการขยายเวลาในการรับสมัครเข้าร่วม
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16" ออกไปอีกครับ
โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2556 หากยังไม่ได้สมัคร [กำหนดการ]
ยังคงพอมีเวลาอยู่นะครับ แต่ก็อย่าชักช้านะครับ รีบสมัครกันด่วนเลย
และย้ำอีกครั้งว่า สมัครที่ศูนย์ฯไหน ส่งเอกสารโครงการที่ศูนย์ฯ นั้นนะครับ
ที่ส่วนกลางหรือเนคเทค ไม่ใช่ศูนย์ฯ รับเอกสารโครงการที่สมัครนะครับ
ขอให้โชคดีและได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกันทันเวลานะครับ

ประกาศด่วน ! เรื่องการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลโครงการเยาวชน

ประกาศด่วน ! ครับ ขอรบกวน หัวหน้าโครงการ และผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับรางวัล
จากโครงการ NSC 2013 และ YSC 2013 ทุกๆ รางวัล ช่วยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยครับ
เนื่องด้วย NECTEC โดยฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย จะทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำฐานข้อมูล
เพื่อติดตามผลงาน และความก้าวหน้าของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 : NSC 2013"
และ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013"
ว่าได้มีการนำผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ
ไปต่อยอดหรือเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากน้อยเพียงใด โดยสามารถเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้เลยครับ [แบบฟอร์ม Online]

ปล. พร้อมกันนี้ ในแบบฟอร์มมีข้อกำหนดให้ส่งรูปภาพของตัวผู้กรอกแบบฟอร์ม
กลับมายังทีมงานด้วย ดังนั้นอย่าลืมส่งรูปภาพกันเข้ามาด้วยนะครับ
หากกรอกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งรูป รบกวนส่งรูปกันด้วยนะครับ
** ทีมงานรอข้อมูลและรูปของน้องๆ ทุกคนอยู่นะครับ **