NSC16

NSC16

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: NSC 2014

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16"
เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง
ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ และรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น


ซึ่งในครั้งนี้จะทำการเปิดระบบสมัครออนไลน์ GENA ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นไปครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : NSC Thailand