กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

NSC17

NSC17

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ NSC 2015

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ตาม
กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะครับ

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้าดูรายละเอียดแบบ PDF file ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือในรูปแบบตารางตามแต่ละภูมิภาคได้ที่นี่
   1. ภาคกลาง SIIT มธ. 2. ภาคเหนือ มช. 3. ภาคอีสาน มข.
    4. ภาคใต้ มอ. 5. ภาคตะวันออก ม.บูรพา 6. ภาคตะวันตก ม.ศิลปากร
สำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด
ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับโครงงานที่ผ่านได้รับทุนรอบสองสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด

กำหนดส่งมอบผลงาน ทางไปรษณีย์ และ อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โครงการ NSC 2015

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดส่งมอบผลงาน ทางไปรษณีย์
และ อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ GENA
ของ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
*** ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ***
และกำหนดการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค
โดยทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่แต่ละโครงการสังกัด ดังนี้ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานที่โครงการของท่านสังกัด
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2015
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาผลงานรอบแรกของโครงการ NSC 2015

สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาผลงาน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
สามารถเข้าดูรายละเอียดของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีมอบทุน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานที่โครงการของท่านสังกัด
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2015
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้าดูรายนามโครงการที่ผ่านได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
จะจัดพิธีมอบทุน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
**** ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ โครงการครับ *****