กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการ

25 - 11 - 2557

ส่งข้อเสนอโครงการ    1 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2557   
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา26 พฤศจิกายน 2557  
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนพฤศจิกายน 2557 
กำหนดส่งมอบผลงาน13 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    27 กุมภาพันธ์ 2558 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ18 - 20 มีนาคม 2558