กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
ที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณาหมายเหตุ 
1. ภาคเหนือ   25 - 11 - 2014 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   25 - 11 - 2014 
3. ภาคใต้   25 - 11 - 2014 
4. ภาคตะวันออก  25 - 11 - 2014
 
5. ภาคตะวันตก   25 - 11 - 2014 
6. ภาคกลาง 26 - 11 - 2014 

สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะจัดพิธีมอบทุน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2015 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ