กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

Poster Template

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015"

ขนาดของ Poster : 60x80 cm.

 

                

 

รายละเอียดและเนื้อหาของโปสเตอร์