กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค

กำหนดส่งมอบผลงาน ทางไปรษณีย์ และ อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้พัฒนาผลงานต้องทำการส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ GENA
*** ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ***

*****************************************************************************

การตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โดยทุกโครงการต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

ภูมิภาควันที่นำเสนอผลงาน 
1. ภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่18 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น25 กุมภาพันธ์ 2558 
3. ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์27 กุมภาพันธ์ 2558 
4. ภาคตะวันออก - มหาวิทยาลัยบูรพา14 กุมภาพันธ์ 2558 
5. ภาคตะวันตก - มหาวิทยาลัยศิลปากร26 กุมภาพันธ์ 2558 
6. ภาคกลาง - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต22 กุมภาพันธ์ 2558 

     ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 27 กุมภาพันธ์ 2558
     การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 18 - 20 มีนาคม 2558