กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ประกาศผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) โครงการ NSC 2015

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ E-Saan Software Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิยาลัยบูรพา
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันตก ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          

     สำหรับโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
     สำหรับโครงการที่ผ่านได้รับทุนรอบสอง สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด