กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการ

05 - 10 - 2558

ส่งข้อเสนอโครงการ    ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2558 
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา14 ธันวาคม 2558 
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนธันวาคม 2558 
กำหนดส่งมอบผลงาน15 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    29 กุมภาพันธ์ 2559 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2559