กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016)
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ถนนรัชโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
เวลา 17.00-18.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 17.30-20.00 น.    ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2016
เวลา 09.00-10.00 น.    ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 17.00-18.00 น.    คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
เวลา 14.00-16.00 น.    พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น.    เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2016 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-14.00 น.    แสดงผลงาน NSC 2016
เวลา 14.00-17.00 น.    การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม