กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016
ที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณาหมายเหตุ 
1. ภาคเหนือ 14 - 12 - 2015
 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  14 - 12 - 2015 
3. ภาคใต้ 14 - 12 - 2015 
4. ภาคตะวันออก 14 - 12 - 2015 
5. ภาคตะวันตก 14 - 12 - 2015 
6. ภาคกลาง 14 - 12 - 2015 

สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะจัดพิธีมอบทุน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2016 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ