กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) โครงการ NSC 2016

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิยาลัยบูรพา
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันตก ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          

     สำหรับ โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
     สำหรับโครงการที่ผ่านได้รับทุนรอบสอง สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด