กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รางวัลพิเศษจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

     บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนรางวัลพิเศษทั้งหมด 3 รางวัล
     รางวัล Microsoft Universal Windows Platform (UWP) Bridge for Game สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่พัฒนาเกมส์สำหรับ Windows 10 Store โดยอาจจะเป็นการทำ Bridge (https://projectipreviewsignup.windows.com/) มาจาก Android, iOS หรือพัฒนาเป็น Native Windows 10 ก็ได้ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม Windows 10 Tablet (หรือ Windows 10 Mobile) 1 เครื่อง
     รางวัล Microsoft Azure Open Cloud Junior สำหรับนักเรียน Web Development 
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม Windows 10 Tablet (หรือ Windows 10 Mobile) 1 เครื่อง
     รางวัล IoT Windows 10 Special Award สำหรับหัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อม Windows 10 Tablet (หรือ Windows 10 Mobile) 1 เครื่อง
     ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลพิเศษ ยังได้รับ BizSpark package สำหรับทำธุรกิจเป็นเวลา 3 ปี