YCCK1

YCCK 2018

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: YCCK 2018

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2561
สมัครเข้าประกวดกันเยอะๆ นะครับ