รางวัล

1.  รางวัล
     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1                        30,000 บาท
     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2                        20,000 บาท
     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3                        10,000 บาท

2.  รางวัลพิเศษ รางวัลละ 5,000 บาท
      รางวัลความคิดสร้างสรรค์
      รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
      รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ (รางวัลการแข่งขันประเภทนักเรียน)
      รางวัลดีเด่นระบบตรวจจับสัญญาณชีพจรจำลอง
      รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)