รางวัล

1. รางวัลประเภททีม
     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1         30,000 บาท
     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2         20,000 บาท
     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3         10,000 บาท

2. รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ (รางวัลประเภทนักเรียน)

3. รางวัลพิเศษ
     รางวัลความคิดสร้างสรรค์
     รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม