YECC14

YECC14

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน YECC 2015

สำหรับการแข่งขัน YECC 2015 ประเภทนักเรียน ในปีนี้
กรณีไม่ประสงค์ใช้อุปกรณ์แข่งขันพื้นฐานที่เนคเทคเตรียมไว้ให้
อนุโลมให้ทีมแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์พื้นฐานส่วนตัวมาใช้ในการแข่งขันได้
โดยให้นำอุปกรณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบที่โต๊ะกรรมการก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที
พร้อมกันนี้ คณะทำงานได้นำแบบ Poster Template หลัก
ของการแข่งขันสำหรับประเภทนักศึกษา

รอบชิงชนะเลิศขึ้นให้ผู้เข้าแข่งขันได้ Download ไปใช้งานแล้วนะคะ
โดยสามารถ Download ได้ที่นี่คะ [คลิก]
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะคะ

ประกาศผลโครงงาน YECC 2015 ประเภทนักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลแล้วนะครับ สำหรับโครงงาน YECC 2015 ประเภทนักศึกษา
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถเข้าดูผลการพิจารณาและรายชื่อโครงการได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะทำการมอบทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2558
ณ สถานที่การแข่งขัน YECC 2015 ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
**** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานนะครับ ****
กำหนดการ [คลิก] และการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน [คลิก]

ประกาศเลื่อนการจัดทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรกโครงการ YECC 2015

เลื่อนการจัดทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 3,000 บาท
ของการประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 : YECC 2015
จากเดิม 8-29 ธันวาคม 2557 ไปเป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2557- 9 มกราคม 2558
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อได้ที่
eMail:
หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของโครงการ

ประกาศเกี่ยวกับอัพเดทกำหนดการและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนโครงการ YECC 2015

สำหรับข้อเสนอโครงการของโครงการ YECC 2015
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
รบกวนเข้าดูรายละเอียดของ [กำหนดการ] ต่างๆ ของโครงการ
และ [ขั้นตอนการรับทุนสนับ] สนุนพัฒนาโครงการว่าต้องดำเนินการ
อย่างไร เมื่อไหร่ โดยทีมงานได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นยังเว็บไซต์หลัก
ของโครงการ YECC 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อได้ที่
eMail:
หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของโครงการ

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ YECC 2015 ประเภทนักศึกษา

ประกาศผลแล้วนะครับ
สำหรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ YECC 2015 ประเภทนักศึกษา
สามารถเข้าดูผลการพิจารณาและรายชื่อโครงการได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน YECC 2015 ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ
หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของโครงการ
***** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ *****