กำหนดการ

  24 - 12 - 2014

ส่งข้อเสนอโครงการกันยายน-ตุลาคม 2557 
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา27 พฤศจิกายน 2557
 
ทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 3,000 บาท26 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558  
จัดทำและพัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงานพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 
กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 29 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ25 กุมภาพันธ์ 2558 
รับทุนรอบสอง 4,000 บาทเดือนมีนาคม 2558 
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ18-20 มีนาคม 2558