การเตรียมตัวเข้าแข่งขัน

ประเภทนักศึกษา
     1. พัฒนาโครงงาน YECC 2015 ให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจัดแสดงผลงานและจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 60x80 นิ้ว 1 แผ่น
         พร้อมนำส่งไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ในวันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ที่คุณนวลปรางค์
     2. เอกสารการับทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         - ใบสำคัญรับเงิน [คลิก]

ประเภทนักเรียน
     เอกสารการับทุนสนับสนุน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่พัก
     เนคเทคจะจัดที่พักสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด
          โดยจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เฉพาะค่าห้องพัก ส่วนค่ามัดจำกุญแจผู้เข้าพักเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่ามัดจำในแต่ละห้องเอง
          **สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษา เท่านั้น**
 
     สถานที่พัก : โรงแรมสินสิริ รีสอร์ท
          ที่อยู่ : 93/1 หมู่7 ถนนปัญญา-รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
          Website & Map : http://synsiriresort.hongpakdd.com/

     วันที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก
          คืนวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          คืนวันที่ 18 มีนาคม และคืนวันที่ 19 มีนาคม 2558
          รวมทั้งสิ้น 3 คืนเท่านั้นนะครับ กรณีต้องการพักต่อโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง รบกวนติดต่อประสานงานกับทางสถานที่พักได้โดยตรงครับ