กำหนดการ

  9 - 12 - 2015

ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 9 ธันวาคม 2558  
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา18 ธันวาคม 2558  
ทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 3,000 บาทภายใน 25 ธันวาคม 2558 
จัดทำและพัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงานธันวาคม - 18 มกราคม 2559
 
กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 218 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ26 กุมภาพันธ์ 2559 
รับทุนรอบสอง 4,000 บาท (ภายในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ)
มีนาคม 2559 
ประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2559