ติดต่อสอบถามข้อมูล

     ค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
         คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์
         โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2328
         E-mail:
         คุณเมทินี  ศิริไกร
         โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2325
         E-mail:

         โครงการ "การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์" (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC)
         งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
         112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
         โทรสาร 02 564 6875   Email :
         Website : yecc15  |  FB : NECTEC eCamp-YECC