YECC16

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YECCC 2017

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยค่ะ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนิสิต นักศึกษา และ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนักเรียน
พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ตามกำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งค่ะ
***แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะคะ***

ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ "ประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม.
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

    

*** ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วรอประกาศในการเตรียมตัวเข้าร่วมอีกครั้งนะครับ ***

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017

"การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
เป็นเวทีการประกวดของเยาวชนที่มีความสามารถในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้เข้าประกวดเป็นเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ NECTEC eCamp มาแล้ว
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของการประกวดฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ และการประกวดฯ ได้ที่
เว็บไซต์หลัก YECC16 และ Facebook: NECTEC eCamp-YECC