กำหนดการ

 

ส่งข้อเสนอโครงการ5 กันยายน - 14 ตุลาคม 2559
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา31 ตุลาคม 2559
ทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 3,000 บาทภายใน 30 พฤศจิกายน  2559
จัดทำและพัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงาน1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560
กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 231 มกราคม 2560
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 กุมภาพันธ์ 2560
รับทุนรอบสอง 4,000 บาทช่วงเดือนมีนาคม 2560 (วันจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)