วิธีการส่งข้อเสนอโครงงาน ผลงาน และการพิจารณา

(1) ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงงานจำนวน 1 ฉบับ (ที่มีรายละเอียดชัดเจน) ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าย NECTEC eCamp  ต้นสังกัด จากนั้นแต่ละค่ายรวบรวมข้อเสนอโครงงานส่งมายังเนคเทค
(2) เนคเทคพิจารณาข้อเสนอโครงงานรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) ประกาศผลข้อเสนอโครงงานรอบแรกที่ผ่านการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และ Facebook: NECTEC eCamp-YECC
(4) ผู้พัฒนาลงนามในข้อตกลงรับทุนสนับสนุนโครงงานรอบแรก ระหว่างเนคเทคและผู้พัฒนา โดยได้รับทุนรอบแรกโครงงานละ 3,000 บาท
(5) ผู้พัฒนาจัดทำโครงงานให้สมบูรณ์ และอัพโหลดวีดิทัศน์การสาธิตโครงงาน ความยาวเนื้อหาระหว่าง 4-7 นาที บนYouTube และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาค่ายฯ รวบรวมโครงงานและลิงค์ YouTube มายังเนคเทคทางเมล์
(6) เนคเทคพิจารณาโครงงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(7) ประกาศผลการพิจารณาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และ Facebook: NECTEC eCamp-YECC
(8) เนคเทคมอบทุนสนับสนุนรอบสอง โครงงานละ 4,000 บาท ในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ
(9) ผู้พัฒนาจัดแสดงผลงานและจัดทำโปสเตอร์ขนาด 60 x 80 cm (ปรากฏรูปแบบทางเว็บไซต์หลักของโครงการ) พร้อมสาธิตให้แก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนใจรับชมในรอบชิงชนะเลิศ ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15-17 เดือนมีนาคม 2560

เงินทุนสนับสนุน โครงงานที่ผ่านการพิจารณา ได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท