คู่มือการเข้าแข่งขัน YECC 2017 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017
    จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017)” ระหว่าง วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

      การตรวจสอบข้อมูล
           ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์ email:  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

      การติดตั้งโปรแกรมและจัดแสดงผลงาน (ประเภทนิสิต นักศึกษา)
           ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการติดตั้ง มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด และแผ่นCD การสาธิตการทำงาน จำนวน 1 ชุด ทำการติดตั้งและแสดงผลงานให้เสร็จ และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD ดังกล่าว (โดยระบุชื่อและรหัสโครงการด้วย) ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ณ จุดลานกิจกรรม YECC
           บูธแสดงผลงานมีขนาดประมาณ 1.5*2.02 เมตร โต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานขนาด 60*80 เซนติเมตร จำนวนอย่างน้อย 1 แผ่นและใช้ต้นแบบ (Template) ตามที่ศูนย์ฯ ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ Poster Template และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้
           สำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ด้านบนของโปสเตอร์ประกอบด้วย โลโก้สถาบันการศึกษา (ด้านซ้าย) รหัสโครงการ ชื่อโครงการ และชื่อผู้พัฒนาด้านบน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา สถานที่ติดต่อ ส่วนเนื้อหา บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโครงการ คือ กลุ่มเป้าหมาย ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง ภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
           เมื่อผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน
           ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

      การลงทะเบียน
           ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. และเวลาเลิกงาน คือ 18.00 น. โดยศูนย์ฯ จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน

      การเฝ้าประจำบูธ
           ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

      การแต่งกาย
           เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต จึงขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้
          - นักเรียน  นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์ม และควรติดริบบิ้น หรือโบว์สีดำที่หน้าอกหรือแขนเสื้อด้านซ้าย
          - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายชุดสีดำ หรือชุดสีสุภาพแล้วติดริบบิ้นหรือโบว์สีดำที่หน้าอกซ้าย หรือแขนเสื้อด้านซ้าย


      การจ่ายเงินทุนงวดที่ 2 และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ
           1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 (ประเภทนิสิต นักศึกษา) แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับทีมผู้พัฒนา จำนวน 4,000 บาท โดยสามารถติดต่อรับเงินทุน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรม YECC โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง
           2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการ และสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทนักเรียน จะได้รับเงินทุนสำหรับผู้พัฒนา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษา การจ่ายเงินดังกล่าว ภายในงานมหกรรมฯ ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม YECC โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

      ที่พัก
           ทางโครงการ YECC 2017 สนับสนุนที่พัก และสำรองให้สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
           ที่พัก: ณ โรงแรมสินสิริ รีสอร์ท ปัญญา-รามอินทรา ถนนปัญญา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
           ระหว่างวันที่: 14-17 มีนาคม 2560 (check in 14/03/60 เวลา 14.00 น. check out 17/03/60 ก่อน 10.00 น.)
           แผนที่: MAP