หัวข้อการประกวดและสถานที่จัดประกวด

หัวข้อการประกวด
    อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงเรื่อยๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและมีความสามารถมากขึ้น แต่มีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันจึงมีรูปแบบของการสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น ตอบสนองต่อผู้ใช้รวดเร็วด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นและมีราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ยังเน้นการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ ก่อให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจและทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
    การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ภายใต้หัวข้อ Smart Home, Smart Plant และ Smart Farm ภายใต้ธีม "งานวิจัยใช้ได้จริง" และ "สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์" จึงมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาเพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นจริงขึ้นมา

  


สถานที่และวันจัดการประกวด
    การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2017) ประจำปี พ.ศ. 2560 จะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16” ในระหว่างวันที่ 15-17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนานาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร